Česky | Anglicky

TrainingPlus.org – moderní forma výuky angličtiny, angličtina na míru, jazykové kurzy, firemní kurzy, konverzace, výuka pro firmy i jednotlivce

Lektoři

Výběru učitelů v naší společnosti věnujeme velkou pozornost, neboť právě na jejich práci je ve finále nejvíce závislý úspěch celého výukového programu. Všichni vyučující jsou vysoce kvalifikovaní učitelé, většinou rodilí mluvčí, kteří jsou držiteli mezinárodního osvědčení TEFL/TESOL a mají rozsáhlé odborné zkušenosti s výukou angličtiny/cizího jazyka.

Zaměstnáváme rovněž české učitele s vynikající znalostí angličtiny, příslušnou akademickou praxí a se zkušenostmi s výukou anglického jazyka. Vyučujícími v kurzech speciální angličtiny jsou nejen pedagogové, ale ve většině případů i odborníci na danou problematiku (finanční, právní, obchodní angličtina).

Náborové řízení probíhá ve dvou fázích. Jeho cílem je prověření jak pedagogických a osobnostních předpokladů důležitých pro profesi lektora, tak realizace vlastní ukázkové vyučovací hodiny. V průběhu roku jsou lektoři pravidelně odborně školeni, tak aby se neustále zdokonalovali v nejnovějších metodologiích výuky a prohlubovali své profesní dovednosti.

Studijní materiály

Pracujeme s výukovými materiály a učebnicemi, jejichž vydavatelé patří mezi mezinárodně uznávané vydavatele textových materiálů pro výuku cizích jazyků (např. Cambridge, Oxford University Press, MacMillan atd.) Při volbě studijních materiálů bereme maximální ohled na zaměření a úroveň daného kurzu jakož i na cíle jednotlivých studentů.

Videokazety, audiokazety, cd a jiné autentické doplňkové materiály jsou nezbytnou součástí výukového programu a jsou k dispozici jak studentům tak lektorům ve speciální učebně s knihovnou.

Metodika

Výuka je zaměřena na užívání cizího jazyka v reálném kontextu za přispění tzv. komunikativní metody. Tj. student přebírá zodpovědnost a aktivitu v rámci vzdělávacího procesu, je vystaven reálným situacím, přičemž užívání mateřského jazyka je minimalizováno. Práce ve dvojicích či skupinách slouží jako nástroj k osvojení si dovedností ve smyslu samostatného projevu. Gramatika a nové jazykové jevy jsou vždy prezentovány v návaznosti na kontext.